Vruchtbaarheidsbegeleiding

/Vruchtbaarheidsbegeleiding
Vruchtbaarheidsbegeleiding 2020-12-19T21:16:13+01:00

Bij een modern melkveebedrijf is een goede vruchtbaarheidsbegeleiding van groot belang.

Met behulp van echografie kunnen de koeien al vanaf circa 30 dagen op dracht gecontroleerd worden. Maar ook afwijkingen aan de eierstokken en de baarmoeder kunnen hiermee opgespoord worden.

Het niet drachtig worden is een belangrijke reden van afvoer.  Bovendien is het te lang uitlopen van de tussenkalftijd niet wenselijk. Ook om  deze redenen is het belangrijk om op regelmatige basis de koeien te controleren.

Door op tijd deze dieren aan te bieden kan, er indien nodig, een gerichte therapie worden opgestart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koeien die zo’n 14 dagen hebben afgekalfd  dan wel binnen 40 dagen na afkalven nog geen tocht hebben laten zien. Zo worden vuile baarmoeders , inactieve eierstokken of juist cystes snel onderkend.

Een verminderde vruchtbaarheid kan ook voedingsgerelateerd zijn. Ook met dit onderdeel kunnen wij u helpen.