Jongveeopfok

/Jongveeopfok
Jongveeopfok 2020-12-19T21:26:52+01:00

Jongvee is de toekomst van uw bedrijf. Gezonde kalveren en pinken zullen later als volwassen koe aanmerkelijk meer produceren en een betere weerstand hebben t.o.v. dieren die een minder goede start hebben gehad. Daarom is het van groot belang om vanaf het moment dat een kalf geboren wordt tot aan het moment dat dit kalf als vaars geïntroduceerd wordt in het koppel melkkoeien, de gezondheid en ontwikkeling zo goed mogelijk te waarborgen. Hierbij kunnen wij u helpen door het geven van advies omtrent voeding en huisvesting. Daarnaast kunnen we indien er luchtweg- of spijsverteringsproblemen voorkomen op uw bedrijf, bloed- of mestmonsters afnemen of bijvoorbeeld een longspoeling uitvoeren om te achterhalen welke kiem(en) de problemen veroorzaakt. Dit geeft inzicht in de bedrijfsspecifieke situatie. Aan de hand daarvan kan een behandeling ingesteld worden en besloten worden welke preventieve maatregelen er in de toekomst genomen kunnen worden om problemen zoveel mogelijk te voorkomen.